Regulamin sklepu

Sklep internetowy Wynik Współpracy, działający pod adresem: www.wynikwspolpracy.pl/sklep prowadzony jest przez Michał Juszczak Wynik Współpracy z siedzibą w Krakowie, ul.Poznańska 7/140 nr NIP 9222778733

Definicje:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.wynikwspolpracy.pl/sklep;
Klient – osoba dokonująca zakupów w Sklepie;

§1
Przyjmowanie zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.wynikwspolpracy.pl/sklep, gdzie można znaleźć informacje dotyczące towarów i dokonać zamówienia poprzez interfejs sklepu.
 2. Przy złożeniu pierwszego zamówienia Klient jednocześnie zakłada konto zawierające jego dane potrzebne do wysyłki i płatności, na które może logować się w celu złożenia kolejnych zamówień, sprawdzenia statusu zamówienia lub zmiany danych.
 3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów lub umowę o dostarczenie treści cyfrowych z Michał Juszczak Wynik Współpracy z siedzibą w Krakowie, ul. Poznańska 7/140 nr NIP 9222778733.
 4. Przy składaniu zamówienia Klient wybiera:
  • zamawiane towary;
  • adres dostawy i płatności wraz z danymi osobowymi;
  • sposób płatności;
  • sposób dostawy towarów.
 5. Po przyjęciu zamówienia Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia i założenia konta w Sklepie, jeśli jest to pierwsze zamówienie Klienta.
 6. W przypadku wyboru przelewu jako formy płatności, zamówiony towar jest wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu przelewu.
 7. W przypadku zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych Klient po zaksięgowaniu przelewu niezwłocznie otrzymuje link do strony, z której może je pobrać.
 8. Klient może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na swoje konto w Sklepie.
 9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest niezwłocznie o tym fakcie informowany.
 10. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwraca Klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
 11. Do zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
 12. Zmian w zamówieniu lub jego wycofania Klient może dokonywać do momentu przekazania zamówionych towarów do wysłania.
 13. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z operatorem sklepu pod adresem e-mail: kontakt@wynikwspolpracy.pl.

§2
Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, wycofywania towarów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
 3. Zmiany przewidziane w ustępie powyżej nie mają wpływu na zamówienia dokonane przed wprowadzeniem ich w życie.
 4. Koszty dostawy podane są w toku składania zamówienia.

§3
Czas realizacji zamówienia

 1. Czas przygotowania towaru do wysyłki to maksymalnie trzy dni robocze.
 2. Czas przygotowania towaru do wysyłki w trybie „preorder” to czas od złożenia zamówienia do wskazanej na podstronie towaru daty premiery towaru.
 3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wskazanej przy zamówieniu firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§4
Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przelew elektroniczny;
  • przelew bankowy.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności lub po zaksięgowaniu przelewu.

§5
Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W powyższym przypadku Klient przesyła towar pod adres siedziby firmy: Michał Juszczak Wynik Współpracy, ul. Poznańska 7/140, 30-012 Kraków. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon fiskalny wraz z informacją o powodzie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
 4. Koszt przesyłki reklamowanego towaru do Sklepu jest zwracany niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§6
Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając Sklepowi oświadczenie w tej sprawie.
 2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko gdy towar nie był używany. Płyty CD i płyty DVD muszą być zwracane w oryginalnym pudełku.
 3. Prawo odstąpienia od umowy w przypadku zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych przysługuje Klientowi do czasu spełnienia świadczenia t.j. pobrania plików.
 4. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem fiskalnym z informacją o powodzie zwrotu.
 5. Sklep zwraca Klientowi w przypadku odstąpienia od umowy kwotę równą cenie zwracanego towaru wraz z ceną najtańszego sposobu dostawy dostępnego w Sklepie.
 6. Środki są zwracane w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia pozytywnego rozpatrzenia zwrotu na konto Klienta.
 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi i jest ponoszony przez Klienta.

§7
Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu, na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Michał Juszczak Wynik Współpracy z siedzibą w Krakowie, ul. Poznańska 7/140, 30-012 Kraków, nr NIP: 9222778733.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany lub usunięcia.
 6. Klient posiadający Konto w Sklepie może po zalogowaniu się dokonać zmian danych.
 7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 8. W celu realizowania płatności dane Klienta mogą zostać udostępnione Krajowy Integrator Płatności S.A. które również są Administratorami Danych Osobowych. W celu realizacji przesyłki dane mogą być także przekazane firmom kurierskim lub Poczcie Polskiej.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Michał Juszczak Wynik Współpracy z siedzibą w Krakowie, ul. Poznańska 7/140, 30-012 Kraków, nr NIP: 9222778733.
 2. Spory wynikające z umowy sprzedaży podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, jak również przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia §6 niniejszego Regulaminu „Prawo do odstąpienia od umowy”.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.03.2017.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
 7. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wynikwspolpracy.pl/sklep/regulamin. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.